2015-05-02

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wniosek dotyczący pomocy udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach można złożyć osobiście lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

W przypadku chęci złożenia wniosku za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy :

  1. Założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami (Instrukcje ePUAP)
  2. Zalogować się korzystając z danych uprzednio założonego konta (login, hasło).
  3. Odnaleźć na liście instytucji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach. W tym celu najprościej :
  • wybrać link "Alfabetyczna lista spraw",
  • następnie zakładkę "Inne klasyfikacje",
  • odnaleźć i wybrać w kolumnie "Klasyfikacja terytorialna" : Podkarpackie –> ropczycko-sędziszowski pozycję “Iwierzyce (gmina wiejska)”,
  • wybrać link "Pismo ogólne do urzędu" a następnie instytucję : "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej".
  1. Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

 

Przejdź do Platformy Usług Administracji Publicznej

 

Karty usług

 

Poniżej znajdują się dokładne informacje i wykaz dokumentów wymaganych w celu skorzystania z danego świadczenia. Proszę o zapoznanie się z informacją :

Załączniki

  Zasiłek stały 57,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zasiłek celowy 52,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zasiłek okresowy 51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zasiłek celowy na ...ub żywności 57,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dożywianie 57,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Usługi opiekuńcze 49,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pobyt w Domu Pomocy Społecznej 54,2 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się